Cilt Gençleştirme Uygulamaları

Uygulamalarda lazer sistemleri ve Işık Sistemleri kullanılır,Işık enerjisi yazıların bozulduğu sarkma ve kırışıklı olan bölgelere(yüz, boyun, dekolte, eller bölgesi) uygulanır, bu bölgelerde cildi geçerek cilt altı kollojen tabakasını etkileyen ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşerek kolojen ve elastin yapılarda yeniden yapılanma (remodeling) oluşturur.Uygulama sonrası kollojen elastinlerdeki gerilme ve düzleşmeye paralel olarak ciltte canlanma, gerilme hissi oluşur.Uygulamanın düzenli aralıklarla yapılması ciltteki iyilik halinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.

cilt_genclestirme

micropeelCilt gençleştirme amacıyla lazer uygulamaları sıklıkla yüz –boyun bölgesinde uygulanır. Daha az sıklıkla dekolte ve ellerde de uygulanabilir. Cildin yaşlanma yoğunluğuna bağlı olarak uygulama seans sayısı değişir.Genel olarak orta yoğunluktaki cilt için lazer uygulaması birbirini takip eden 1-5 seans düzenli olarak yapılır. Seans aralıkları 4 haftadır. Bu seansların ardından cilt yaşlanmasını korumak ve sonuçların kalıcılığını artırmak için koruyucu lazer uygulama seansları önerilmektedir. Koruyucu lazer uygulamaları yılda 3-4 seans olarak uygulanır.Cilt gençleştirme amacıyla Cilt Gençleştirme uygulamaları tedavi edici ve koruyucu Cilt Gençleştirme uygulamaları olarak ayrılır. Tedavi edici Cilt Gençleştirme uygulamalarında; cildin ihtiyacına göre hızlı, devamlı lazer uygulama seansları düzenlenir. Ciltteki sarkma ve kırışıklık problemlerinin yoğunluğuna bağlı olarak, lazer uygulaması hekimin planlaması dahilinde seanslar şeklinde uygulanır.

Cilt gençleştirme amacıyla yapılan uygulamalar sonucunda etkin sonuçlar ortaya çıkar, yüzde gözle görülür iyileşme gözlenir. Cilt Gençleştirme uygulamaların sonrasın da uygulamanın geç döneminde (ort 6 ay sonrası gibi) cilt zaman karşısında uygulama öncesi aynı hızla yaşlanmaya devam eder. Ortaya çıkan etkilerin koruyuculuğu uygulama sonrası yaşam şekline ve koruyucu Cilt Gençleştirme uygulamalarına bağlı olarak uzar. Koruyucu Cilt Gençleştirme uygulamaları cildin yaşlanma hızını azaltan daha uzun aralıklı lazer uygulamalarıdır. Uygulamalarla zamanın cilt üzerinde yarattığı deformasyon etkisi an aza indirilir, zamansal yaşlanma yavaşlatılır.